Skip to main content

Theater & Drama

Mijn theaterachtergrond is vormend voor hoe ik mijn traingingen ontwikkel. Ik gebruik theater en drama als middel en als doel.

contact:

Theater & Drama

mijn sterke lichaamstaal/mimiek en mijn spiegelend vermogen zet ik in bij het geven van trainingen of het werken met klassen. Met humor spiegel ik wat zichtbaar wordt in het proces. Je kunt met drama emoties verkennen zonder dat ze direct van jou zijn. Je kunt rollen aannemen die ver van je je af staan. In mijn theaterlessen verkennen we het lijf, de stem en emoties. Dit draagt bij aan het vermogen om in het echte leven uiting te geven aan gevoelens, je lichaamssensaties te herkennen en erkennen, je stem en adem te vinden en je zeker te voelen in jezelf. Met theater kun je een verhaal te vertellen; In de voorstellingen die ik maak zit altijd zowel humor als kwetsbaarheid. De oudere jongeren met wie ik voorstellingen maak mogen via theater uiting geven aan wat zich in hun binnenwereld afspeelt. Zij mogen het verhaal maken, zij mogen de wereld vertellen wat hen bezighoudt en wat volgens hen gehoord moet worden.

Rouw staat niet op zichzelf maar is verbonden met alles rondom de verlieservaring. We werken met die omgevingsfactoren, het systeem waarin jij bent opgegroeid en nu zit, welke overlevingsdelen je ontwikkeld hebt en wat er achter slot en grendel is gegaan. We praten niet alleen maar maken situaties en gevoelens inzichtelijk met opstellingen op tafel, in de ruimte of met creatief werk.

1

Systemisch werken

Systemisch werken heeft tot doel wat verborgen is zichtbaar te maken. Dit kan zowel met concrete systemen zoals die van een gezin als met abstracte systemen zoals je innerlijke energiehuishouding.

Lees meer…

2

Verlies in beeld

Verlies in beeld, brengt een verlies letterlijk in beeld en dat is dus naast het gesproken woord een extra taal erbij; een visuele taal.

Lees meer…

3

Creatief

Creatief werk kan de hulpvrager helpen om bij gevoel te komen of thema’s tot uitdrukking te brengen die (nog) niet in gesproken woord tot uitdrukking kunnen komen.

Lees meer…

4

Lichaamsgericht

In mijn praktijk en bij alle methodieken die ik inzet is sensitiviteit voor het lichaam een constante factor. Ons lijf slaat herinneringen op en ons lijf helpt spanning weer los te laten.

Lees meer…

5

Theater & Drama

Mijn theaterachtergrond is vormend voor hoe ik mijn trainingen ontwikkel. Ik gebruik theater en drama als middel en als doel.

Lees meer…