Skip to main content

Creatief werken

Creatief werk, kan de hulpvrager helpen om bij gevoel te komen of thema’s tot uitdrukking te brengen die (nog) niet in gesproken woord tot uitdrukking kunnen komen.

contact:

Creatief werken

Om in een begeleidingstraject het onbewuste aan te spreken en weg te gaan van het hoofd en de verbale interventies die daarmee samengaan, zet ik creatieve werkvormen, ook wel ‘muzen’ in. Creatief werk, kan de hulpvrager helpen om bij gevoel te komen of thema’s tot uitdrukking te brengen die (nog) niet in gesproken woord tot uitdrukking kunnen komen. Ik onderscheid de muzen in actief en receptief werken. Onder actief werken valt het werken waarbij iets gemaakt wordt door de cliënt, terwijl bij receptief werken ondergaan we muziek of beeld zonder deze zelf te vervaardigen. Wanneer we werken met onze creativiteit laat deze de kracht van de verbeelding en het beeldend vermogen spreken, voorbij de censuur van het verstand dat ons vaak weghoudt van het gevoel. Met deze werkvorm kunnen moeilijk bespreekbare items het licht laten zien. In mijn praktijk maak ik gebruik van muziek, verhalen en gedichten, boetseren, tekenen en manieren om iets te creëren. We zoeken naar een vorm die bij de hulpvrager past.

Rouw staat niet op zichzelf maar is verbonden met alles rondom de verlieservaring. We werken met die omgevingsfactoren, het systeem waarin jij bent opgegroeid en nu zit, welke overlevingsdelen je ontwikkeld hebt en wat er achter slot en grendel is gegaan. We praten niet alleen maar maken situaties en gevoelens inzichtelijk met opstellingen op tafel, in de ruimte of met creatief werk.

1

Systemisch werken

Systemisch werken heeft tot doel wat verborgen is zichtbaar te maken. Dit kan zowel met concrete systemen zoals die van een gezin als met abstracte systemen zoals je innerlijke energiehuishouding.

Lees meer…

2

Verlies in beeld

Verlies in beeld, brengt een verlies letterlijk in beeld en dat is dus naast het gesproken woord een extra taal erbij; een visuele taal.

Lees meer…

3

Creatief

Creatief werk kan de hulpvrager helpen om bij gevoel te komen of thema’s tot uitdrukking te brengen die (nog) niet in gesproken woord tot uitdrukking kunnen komen.

Lees meer…

4

Lichaamsgericht

In mijn praktijk en bij alle methodieken die ik inzet is sensitiviteit voor het lichaam een constante factor. Ons lijf slaat herinneringen op en ons lijf helpt spanning weer los te laten.

Lees meer…

5

Theater & Drama

Mijn theaterachtergrond is vormend voor hoe ik mijn trainingen ontwikkel. Ik gebruik theater en drama als middel en als doel.

Lees meer…