Skip to main content

Wat er schuilt

Ik ben altijd bezig met wat er schuilt achter de eerste houding van deze jonge mensen en hoe kan ik ze werkelijk zien voor wie ze zijn als mens in ontwikkeling.

contact:

Wat er schuilt

Ik ben altijd bezig met wat er schuilt achter de eerste houding van deze jonge mensen en hoe kan ik ze werkelijk zien voor wie ze zijn als mens in ontwikkeling. Ik verzorg naast theaterlessen de lessen rondom roken/alcohol/drugs/seksualiteit en een uitgebreid project over ‘wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat neem ik mee of laat ik los en waar ga ik naartoe’.  Echt luisteren, hen serieus nemen en een ruimte scheppen waarin alles er mag zijn en er toe doet zijn hierbij de randvoorwaarden. Ik heb veel geleerd van Riet Fiddelaers Jaspers, ze spreekt over een praktijk als herberg waarin de cliënt mag blijven, zolang als die wil, er is slechts één regel: Je hebt de rugzak uit te pakken, alles te bekijken wat erin zit en het door je handen laten gaan. Zonder het grote perspectief kunnen we niet op een diepe laag werken met verlies, pijn en trauma.

Als begeleider probeer ik met een liefhebbend hart en in verbinding met mijzelf mee te lopen met de cliënt. Nabijheid, een handreiking. Ik werk met opdrachten en interventies die op de verschillende rouwdomeinen werken; gedrag, emotie, fysiek, zin en betekenisgeving. Hoe we verlies ervaren hangt af van wie of wat we kwijtraken. De omstandigheden waaronder het verlies plaatsvindt spelen mee, of het verwacht of onverwacht is, of het afscheid te vroeg is naar onze maatstaf, of we er alleen voor staan of worden bijgestaan door anderen.
Bij een ingrijpend verlies wordt informatie in het lijf opgeslagen en deze informatie kan ook na tientallen jaren nog aangeraakt worden terwijl de cognitieve verbinding naar de oorspronkelijke gebeurtenis wellicht verdwenen is. Rouw is niet eindig, daarom is het doel van de begeleiding jouw veerkracht aan te spreken. Uiteindelijk heb je zelfstandig te leren reizen.